Efficiënt werken binnen het budget

Heldere afspraken over wensen en verwachtingen

Vaak krijgen we de vraag of we een 'scherpe offerte' kunnen maken. Dat doen we graag in combinatie met een snelle doorlooptijd. Hiervoor is het extra belangrijk dat de wederzijdse verwachtingen helder zijn. Daarvoor leggen we hieronder onze werkwijze uit.

Wat verstaan we onder efficiënt werken?

 • 1. Offerte akkoord

  Stuur de ondertekende offerte bij voorkeur per mail terug. We nemen dezelfde dag nog contact op om de planning door te nemen.

 • 2. Aanbetaling

  Vaak is volgens de offerte bepaald hoe de betalingen plaatsvinden. Standaard afspraak is: 50% bij begin en 50% bij oplevering. Een uitzondering geldt voor een service abonnement: hiervoor krijgt u pas een factuur zodra de server daadwerkelijk voor de website wordt ingericht. We behouden ons het recht voor om pas te beginnen met de werkzaamheden zodra de aanbetaling binnen is.

 • 3. Planning

  In de planning geven we aan wat we nodig hebben en wanneer er aangeleverd moet worden. Lever tijdig de juiste bestanden aan. Lukt dat niet, laat dit ons minimaal 1 week vooraf weten. Wijzigingen in de planning, doordat niet op het afgesproken tijdstip is aangeleverd, kunnen worden doorberekend.

 • 4. Algemeen: reactietijden

  Tenzij anders afgesproken, gaan we er van uit dat u steeds binnen een week reageert op voorstellen. Hiermee houden we rekening met het opstellen van onze wekelijkse planning. De ontstane leegloop doordat projecten stil komen te liggen is voor beide partijen onaangenaam. Leegloop doordat er frequent later wordt aangeleverd of gereageerd, kan worden doorberekenen.

 • 5. Aanleveren van het benodigde materiaal

  Lever al het benodigde materiaal aan zoals afgesproken en op één vast moment. Versnipperd aanleveren van materiaal kost meer tijd dan begroot. Lever ook het juiste type bestanden aan. Dit omschrijven we in onze aanleverspecificaties. Stel, het lukt u toch niet om het benodigde materiaal aan te leveren, dan helpen we u graag. Als hier kosten aan zijn verbonden, laten we dit weten.

 • 6. Eerste voorstel van het ontwerp

  Het eerste voorstel wordt, tenzij anders afgesproken, in een PDF gepresenteerd via e-mail. Pas als er akkoord is gegeven op het ontwerp kunnen we verder. Geef uw akkoord s.v.p. per e-mail. Indien er aanpassingen nodig zijn, horen we dit uiteraard ook graag. Wij gaan er van uit dat we binnen een week een reactie ontvangen.

 • 7. Aanpassingen van ontwerp of opmaak (correctierondes)

  In de offerte staat beschreven hoeveel correctierondes zijn begroot. Uiteraard wordt het aantal correctierondes dat buiten de offerte valt doorberekend. De versies houden we gedurende het proces bij in de bestandsnamen. Voorbeeld: als er 2 correctierondes in de offerte zijn opgenomen en we bij versie 4 zijn (bestandsnaam eindigt op V04) dan worden er aanvullende kosten berekend. Als u op voorhand wilt weten hoe hoog deze aanvullende kosten zijn, neem dan contact met ons op om onaangename verrassingen te voorkomen.

 • 8. Productie op basis van een goedgekeurd ontwerp

  Of het nu gaat om een visitekaartje of om een complexe website; Buro Vink start pas met drukken of met het bouwen van een website nadat we akkoord hebben gekregen op het ontwerpvoorstel. Bij voorkeur ontvangen we akkoord per e-mail.

 • 9. Oplevering

  Drukwerk wordt geleverd op het door ons bekende adres. De oplevering van online producten zoals een website wordt per e-mail bevestigd.

 • 10. Opleverfactuur

  Bij oplevering volgt de opleverfactuur. De betaaltermijn en de termijn voor reclamatie is 14 dagen.


 • Service contract voor een website

  Service en onderhoud van een website vindt plaats op een webserver van Buro Vink. Indien u toch kiest voor hosting op een server van derden (uw eigen gekozen hosting partij bijvoorbeeld) worden de eventueel bijkomende kosten doorberekend op basis van nacalculatie en zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele fouten bij kopiëren of updates of het ontbreken van backups.NOOT 1. Bovenstaande werkwijze staat los van de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van Buro Vink zijn altijd leidend en vindt u op deze pagina.NOOT 2. De support binnen het service contract is alleen geldig als er ook een uitleg/training heeft plaatsgevonden en is niet onbegrensd. Bekijk wat wel en wat niet onder support valt op op deze pagina.