Incasso

Let op, betaal op tijd. Onze administratiekosten bij te laat betalen zijn als volgt:

  • 1% over het factuurbedrag per maand vanaf factuurdatum afgerond op een hele maand.
  • € 25,- per herinnering vanaf de 4e herinnering.

Onze Incassopartner DAS Incasso

Vanaf 90 dagen achterstallige betaling zijn we contractueel verplicht onze incassopartner DAS in te informeren en geven we de verdere afhandeling uit handen.

das-incasso

We hopen natuurlijk niet dat het zo ver komt maar wanneer u een aanmaning van DAS ontvangt betreffende onze openstaande facturen, betekent dit dat DAS een vordering tegen u in behandeling heeft gekregen van Buro Vink. Meer informatie over de Aanmaningen via DAS Incasso vindt u hier.