Aanleverspecificaties

Zodra u beeld- en tekstmateriaal aanlevert, houd dan rekening met onze aanleverspecificaties. Lever al het materiaal in één keer aan met begrijpelijke omschrijvingen van de aparte documenten. Een duidelijk overzicht is belangrijk om kosten voor extra uitzoekwerk te voorkomen. Zorg er voor dat één persoon verantwoordelijk is voor het aanleveren. U heeft hiermee het project qua tijd en kosten mede in de hand.

Algemeen

Lever al het digitale materiaal op één moment geordend aan. Geef documenten een logische beschrijving die door een buitenstaander te begrijpen is. Orden alles in mappen per onderwerp. Als je in een gedeelde Dropbox map iets vervangt breng ons dan op de hoogte. Gefragmenteerd aanleveren van input veroorzaakt vaak meer werk en dus een hogere eindfactuur.

Image

Logo

Uw logo levert u aan als een zgn. vector bestand zoals een .EPS  of .AI bestand. Deze voldoet vrijwel altijd aan onze kwaliteitscriteria. Een logo dat van een website is gekopieerd is vrijwel nooit goed bruikbaar.

Komt u er niet uit? Heeft u geen bruikbaar logo dan kunnen wij het logo voor u namaken. U ontvangt dan vervolgens een professioneel logopakket met EPS-, JPG-, PNG- en PDF-bestanden waarmee u voortaan voor al uw toepassingen een bruikbaar bestand heeft ook voor andere partijen. Neem hiervoor contact met ons op.


PDF bestanden t.b.v. drukwerk

Bestanden voor drukwerk voldoen aan de volgende specificaties:

 • Vakbekwame opmaak met als bron InDesign, Illustrator of Photoshop (géén Word of PowerPoint)
 • Resolutie: 300 DPI (lagen kan ook maar dat is afhankelijk van het medium)
 • Kleuren in CMYK (steunkleur alleen in overleg)
 • Afloop minimaal 3 mm
 • Drukmarge min. 5 mm
 • Lettertypen opnemen/insluiten in de PDF of anders in lettercontouren
 • Let er op dat zwarte delen zoals teksten niet zijn opgebouwd
 • Snijtekens: ja
 • Kleurbalken uit InDesign niet opnemen

Extra kosten worden in rekening gebracht indien:

 1. PDF bestanden niet voldoen aan bovenstaande specificaties.
 2. Bestanden onvolledig zijn aangeleverd
 3. Support, adviezen en corrigeren van bestanden

Formulieren

Wilt u een formulier op de website geef dan puntsgewijs en duidelijk aan welke variabelen er in moeten en welke vragen verplicht zijn. Denk ook goed na over de volgorde en inrichting van een formulier om aanpassingen achteraf te voorkomen. Hou het zo kort en duidelijk mogelijk. Voorbeeld van een aangeleverde tekst voor een formulier:

* : een sterretje markeert een verplichte vraag

 1. Naam (tekstregel) *
 2. E-mail (tekstregel) *
 3. Adres (tekstregel)
 4. Telefoonnummer (tekstregel)
 5. Tevredenheid (radio button = één keuze mogelijk)
  1. Niet tevreden
  2. Tevreden
  3. Zeer tevreden
 6. Interesse in product (checkbox = meerdere mogelijkheden)
  1. Product 1
  2. Product 2
  3. product 3
 7. Geef een opmerking (tekstveld met meerdere regels)
 8. Verzenden (welk afzend adres; noreply@uwdomein.nl?)

Verder willen we weten:

- moet er een bevestigings-e-mail naar de persoon die het formulier heeft ingevuld? Zo ja, welke tekst moet daar dan in?

- moeten er beelden of documenten worden geüpload?

Andere mogelijkheden zoals dropdown menu's ook graag goed omschrijven.

Tegen een meerprijs kunnen alle formulieren op de site worden opgeslagen voor het geval u de berichten niet (goed) ontvangt. Bijkomend voordeel van het opslaan van formulieren is dat er dan ook een output in Excel mogelijk is. Geef s.v.p. aan of u hier in geïnteresseerd bent.


Foto's

Voor drukwerk geldt: stuur foto's voor drukwerk in de hoogst mogelijke resolutie. Voor websites geldt: een foto van 1.000 pixels breed voldoet goed. We raden u aan foto's te laten maken door een fotograaf. Maakt u liever zelf foto's, houd er dan rekening mee dat deze scherp zijn, de juiste kleurbalans hebben en niet bewogen zijn. Het bewerken van foto's geeft meerwerk. De bestandsformaten die we in ieder geval kunnen verwerken zijn: PSD (Photoshop), JPG, PNG, TIFF.

Bij websites geldt: de meeste foto's worden liggend gebruikt. Denk aan foto's in sliders en (uitgelichte) foto's boven artikelen. Staande foto's passen hier vaak niet.

Komt u er niet uit? We regelen graag een fotograaf voor u. Een goedkoper alternatief is gebruik te maken van stockfoto's. De kosten voor het zoeken en aanschaffen van een stockfoto worden doorberekend als hier in de offerte geen afspraken over zijn gemaakt.

Foto's in sliders

Niet alle foto's zijn geschikt voor een slider. Sliders boven een responsive website zijn schaalbaar in de breedte. Dit houdt in dat de uitsnede van de foto varieert per device of de grootte van je scherm. Omdat het maken van een uitsnede van de foto voor zo'n slider pas beoordeeld kan worden bij plaatsing, maken we zelf de uitsnede. De foto in een pagina-brede slider moet minimaal 1.500 px breed zijn en uiteraard van professionele kwaliteit. Deze foto bepaalt de eerste aanblik van je website.

Image

Teksten

Teksten levert u gestructureerd en geordend aan. U geeft aan welke tekst bij welke foto hoort. Lever de tekst in één keer aan. Het liefst in de digitale map waar ook de bijbehorende afbeeldingen staan. Maak mappen en sub-mappen zoals:

 • Map 1: Home (hoofdstuk 1): Welkom
  • Map 1-1: Sectie 1: slider
  • Map 1-2: Sectie 2: introductietekst
  • Map 1-3: Sectie 3: Contact opnemen
 • Map 2: Over ons (Hoofdstuk 2)
  • Map 2-1: Onze mensen

Tabellen
Als u  teksten aanlevert waar zo nu en dan een tabel in voorkomt, kunt u de tabel gewoon in Microsoft Word (of Apple Pages) opnemen als tabel. Tabellen opgebouwd uit vele spaties geven meerwerk. Als de input hoofdzakelijk uit tabellen bestaat bijvoorbeeld uitgebreide prijslijsten of tabellen met specificaties, gebruik dan Microsoft Excel (of Apple Numbers).

Komt u er niet uit? We helpen u graag bij het opstellen van teksten. Ook kunnen we de teksten voor u vertalen. Vraag naar de mogelijkheden.


Meertalige documenten en websites

Zodra Buro Vink een document of een website in meerdere talen voor u gaat opmaken/bouwen moet duidelijk zijn wat de vertaling is van elke individuele tekst. De ervaring leert dat het cruciaal is deze tekst duidelijk aan te leveren om extra uitzoekwerk, navragen/bellen/mailen, en 'verrassingen' op de factuur achteraf te voorkomen.

Aanleveren in Excel
Wij ontvangen vertalingen van teksten graag in Excel (PC) of Numbers (Mac) waarbij de kopjes, tussenkopjes, alinea's van de originele taal in een kolom staan en elke volgende kolom vertalingen bevat. In Word aanleveren kan ook in overleg.

Een voorbeeld van een Excel document kunt u hier downloaden:

Voorbeeld van een vertaling in Excel:

Komt u er niet uit? We helpen u graag bij het vertalen van teksten. We hebben ruime ervaring met het vertalen, en (laten) tegenlezen van teksten door 'native speakers'.

Teksten voor websites

Lever teksten voor websites zo aan als hierboven beschreven maar dan met de volgende extra aandachtspunten:

 • Lever bij (blog)berichten steeds een uitgelichte afbeelding aan (liggend, 900px minimale breedte)
 • We kunnen niet genoeg benadrukken: geef duidelijk aan waar de tekst moet komen (is het een hoofdpagina of valt de tekst ergens onder op een subpagina etc.)
 • Lever bij teksten die een lees-meer link hebben duidelijk aan waar de lees-meer link moet komen
 • Bevat de tekst een hyperlink? Geef dat dan duidelijk aan met een accentkleur zodat niet per ongeluk de link geplaatst wordt.
 • Houd teksten op webpagina's kort en bondig.